Office App Award Winner
iWRITER ACADEMY

Aan de slag

Welkom bij iWRITER 365 Designer. Dit is de plek waar je je sjablonen creëert en onderhoudt.

Om snel te beginnen, volg de instructies die stap-voor-stap worden uitgelegd in deze help.

In de basisonderwerpen leer je hoe je een eenvoudig sjabloon met vraagvelden kunt maken.
Als je de basiskennis bezit, dan kun je daarna leren hoe je meer geavanceerde sjablonen maakt, wat wordt uitgelegd in de geavanceerde onderwerpen van deze help. Geavanceerde onderwerpen zijn gemarkeerd met een  .

Merk op dat sommige functies die in deze help worden beschreven misschien niet beschikbaar zijn afhankelijk van uw abonnement.

Klik op onderstaande link om te beginnen met het maken van je eerste sjabloon!