Office App Award Winner
iWRITER ACADEMY

Conditionele velden

Als je een specifieke tekst in een document wilt tonen, afhankelijk van het antwoord op een vraag dan is het gebruiken van een conditioneel veld de oplossing.
Bijvoorbeeld als het totaalbedrag van een bestelling € 100 of meer is, dan dient de tekst 'Geen verzendkosten' in het document te worden geplaatst. Als de bestelling minder dan € 100 is, dan dient de tekst 'Standaard verzendkosten van toepassing' te zijn.

Ok, laten we een sjabloon maken zoals hierboven beschreven.

Om een conditioneel veld aan je sjabloon toe te kunnen voegen heb je ten minste één vraagveld nodig. Dus de eerste stap is het maken van een vraagveld, bijvoorbeeld 'Bedrag'. Selecteer op het tabblad Geavanceerd Valuta als veldtype.

Nadat je je vraagveld hebt opgeslagen is de mogelijkheid om een conditioneel veld te maken toegevoegd aan het menu:

maak conditioneel veld
Klik op Voeg je eerste conditionele veld toe om een nieuw conditioneel veld te maken.
Het scherm Conditioneel veld wordt getoond:

maak je eerste conditionele veld
Dit scherm bevat 4 velden:
  • Naam: Vul een naam in voor het conditionele veld, bijvoorbeeld 'Verzending'.
  • Waar: Vul de waarde in die getoond moet worden als de conditie waar is, bijvoorbeeld 'Geen verzendkosten'.
  • Niet waar: Vul de waarde in die getoond moet worden als de conditie niet waar is, bijvoorbeeld 'Standaard verzendkosten van toepassing'.
  • Regels: Dit veld dient één of meer regels (condities) te bevatten waaraan moet worden voldaan (zie hieronder).
In het veld Regels klik op   achter Nieuw en selecteer dan Regel. Het scherm Nieuwe regel wordt getoond:

nieuwe regel
Dit scherm bevat 4 velden:
  • Naam: Vul een naam in voor de regel, bijvoorbeeld 'Regel 1'.
  • Veld: Selecteer het vraagveld dat je voor je regel wilt gebruiken. In dit voorbeeld selecteer 'Bedrag'.
  • Conditie: Selecteer de conditie die je wilt gebruiken. In dit voorbeeld kies 'Groter dan of gelijk aan'.
  • Waarde: Vul een waarde in. In dit voorbeeld typ '100'.
Klik op Opslaan om je regel op te slaan.

Het resultaat ziet er zo uit:

conditioneel veld met regel
De laatste stap is definiëren wanneer de conditie Waar is.
In het veld Regels klik op   achter Voldoet aan:


conditioneel veld regels
Nu kun je kiezen of de conditie waar is wanneer aan Alle, Een of Geen van de regels wordt voldaan.
In dit voorbeeld hebben we maar één regel, dus gebruik de standaard optie 'Alle'.

Klik op Opslaan om het conditionele veld op te slaan.

Het hoofdscherm toont nu het vraagveld 'Bedrag' en het conditionele veld 'Verzending' dat je hebt gemaakt:

conditioneel veld
Plaats het vraagveld en het conditionele veld in je sjabloon en sla de sjabloon op.

Het resultaat ziet er in de wizard zo uit:

conditioneel veld waarden
Wanneer je in de wizard een waarde typt, dan wordt het resultaat van het conditionele veld direct bijgewerkt terwijl je typt.
 
Conditionele velden zijn verborgen velden die niet zichtbaar zijn in de wizard. Conditionele velden tonen alleen het resultaat in het document.

Het is ook mogelijk om groepen met regels te maken. In het veld Regels klik op   achter Nieuw en selecteer dan Regelgroep. Het scherm Nieuwe groep wordt getoond:

conditionele velden groeperen
Dit scherm bevat 2 velden:
  • Naam: Vul een naam in voor de groep, bijvoorbeeld 'Groep A'.
  • Voldoet aan: Selecteer of aan Alle, Een of Geen van de regels in deze groep moet worden voldaan.
Klik op Opslaan om je groep op te slaan.

De volgende stap is om een of meer regels te maken (zoals hierboven beschreven) en ze toe te voegen aan de groep. Om een regel aan een groep toe te voegen dien je eerst de groep te selecteren en dan een nieuwe regel maken. Als je een nieuwe regel maakt zonder eerst een groep te selecteren dan wordt het een onafhankelijke regel.

Als je meerdere groepen en regels maakt dan ziet het resultaat er zo uit:

conditionele velden groep
 
Merk op dat 'Regel X' geen lid is van 'Groep B', maar een onafhankelijke regel!

Nu is bijvoorbeeld de conditie 'Waar' als aan geen van de regels van 'Groep A' + alle regels van 'Groep B' + 'Regel X' wordt voldaan.