Office App Award Winner
iWRITER ACADEMY

Een document delen

Het scherm Deel wordt gebruikt om je documenten te delen.

Je kunt je document opslaan naar bv. OneDrive of SharePoint, het document verzenden via e-mail of het downloaden en opslaan op je lokale computer:

opties opslaan document
  • Bestandsnaam: De naam van het document.
  • Bestandstype: Het type van het document. Je kunt kiezen of je een document wilt delen als docx- of pdf-bestand.
Als je waarden van iWRITER-vraagvelden wilt wijzigen klik dan op de knop Terug naar wizard om terug te keren naar de wizard.

Selecteer certificaat
Je kunt je documenten digitaal ondertekenen door een PFX (Personal Information Exchange) Certificaat te gebruiken.

Klik op Selecteer certificaat om het certificaten-dialoogvenster te openen:

certificate
 
Als er geen certificaten beschikbaar zijn dan wordt de knop Voeg een certificaat toe weergegeven.

Klik op   om het scherm Handtekening informatie te openen:

handtekening informatie
  • Reden: De reden om het document te ondertekenen.
  • Locatie: De (kantoor)locatie waar het document ondertekend wordt.
  • Wachtwoord: Het wachtwoord van het certificaat.
  • Positie handtekening: De positie van de handtekening op een PDF-bestand.
 
De optie Positie handtekening is alleen beschikbaar als je pdf als bestandstype hebt gekozen.

Klik op Ok om je wijzigingen op te slaan, klik daarna op Klaar.

Nu wordt op het tabblad Deel, achter de knop Selecteer certificaat, een   weergegeven. Dit pictogram geeft aan dat het document digitaal ondertekend zal worden:

selecteer certificaat

Opslaan als
Gebruik Opslaan als om je document naar bv. Onedrive of SharePoint op te slaan:

save to sharepoint
Selecteer een locatie en klik Opslaan om je document op te slaan. Een melding wordt weergegeven als het document is opgeslagen:

save to onedrive
Klik op   om de melding te sluiten.
 
De beschikbare opslagopties (locaties) zijn afhankelijk van je abonnement.

E-mail
Selecteer E-mail als je je document per e-mail wilt verzenden:

document per e-mail verzenden
  • Aan: Het e-mailadres waar je het document naar wilt verzenden.
  • CC: Optioneel CC e-mailadres.
 
Als je een document naar meerdere e-mailadressen wilt verzenden, gebruik dan een puntkomma (;) als scheidingsteken tussen de e-mailadressen.

Wanneer je een document als bijlage verstuurt dan kun je een begeleidende tekst typen in het veld met 'Typ hier je bericht'.

Standaard wordt een document verzonden als bijlage ( ), maar je kunt een document ook als berichtinhoud (   ) versturen:

e-mail berichtinhoud
 
Wanneer een document als berichtinhoud wordt verzonden, dan maakt het niet uit of je docx of pdf als bestandtype hebt geselecteerd.
In beide gevallen zal het document naar html-inhoud geconverteerd worden.

Klik Verzenden om je document te verzenden. Een melding wordt weergegeven als de e-mail is verzonden:

e-mail bijlage
Klik op   om de melding te sluiten.

Afdrukken
Selecteer Afdrukken om het document af te drukken. Het dialoogvenster Afdrukken toont een afdrukvoorbeeld van het document:

afdrukvoorbeeld
Je kunt kiezen wat er op het document wordt afgedrukt door de gewenste Afdrukopmaak te kiezen.
Er zijn vier opties om uit te kiezen: Blanco, Voorbedrukt, Concept en Definitief.

Wat daadwerkelijk wordt afgedrukt verschilt per omgeving. Als je bijvoorbeeld de optie Voorbedrukt selecteert dan worden logo's niet afgedrukt (omdat voorbedrukt papier al een logo bevat), maar dat hangt er helemaal vanaf hoe de sjabloon is gemaakt in de Ontwerpmodus! Met andere woorden: probeer de verschillende opties totdat je er een vindt die je het gewenste resultaat geeft.

Klik op Afdrukken om het document af te drukken.

Downloaden
Klik opDownloaden om het document naar je lokale computer op te slaan.
 
Deze optie is alleen beschikbaar op Windows-systemen.