Office App Award Winner
iWRITER ACADEMY

Gebruikersprofiel velden

Gebruikersprofiel velden zijn velden gevuld met standaardinformatie, zoals de naam en het logo van de organisatie, het e-mailadres en telefoonnummer van de auteur en het bezoekadres van een afdeling.

Door deze velden te gebruiken worden waarden automatisch aan een document toegevoegd, zonder tussenkomst van de gebruiker. Vandaar dat gebruikersprofiel velden standaard verborgen zijn, zodat ze niet in de wizard worden weergegeven.

Om een gebruikersprofiel veld te maken klik   achter Nieuw en selecteer Gebruikersprofiel veld:


Het scherm Gebruikersprofiel velden wordt getoond:

maak gebruikersprofiel veld
In het veld Gebruikersprofiel groep selecteer een categorie, bijvoorbeeld 'Auteur'.
In het veld Gebruikersprofiel veld selecteer een van de beschikbare velden, bijvoorbeeld 'Beschrijvende naam'.

Klik op Opslaan om het veld op te slaan.

Wanneer het veld wordt opgeslagen dan wordt een nieuwe groep Gebruikersprofiel velden aangemaakt in het hoofdscherm, met daarin het veld dat je zojuist gemaakt hebt:

groep gebruikersprofiel velden
Net als bij vraagvelden kun je gebruikersprofiel velden aan je sjabloon toevoegen door het veld te selecteren en te klikken op   om het veld in te voegen op de positie van de cursor. Je kunt het veld ook invoegen door erop te dubbelklikken.

Klik op Bewerken   als je het veld wilt wijzigen.
In het eigenschappenscherm zie je dat het gebruikersprofiel veld eigenlijk een (verborgen) vraagveld is dat een mapping naar een databaseveld bevat (in het voorbeeld het databaseveld 'Auteur.Beschrijvende naam'):

mapping
Hier kun je klikken op Bewerken   om de instellingen te bekijken of te wijzigen:

instellingen gebruikersprofiel veld
Je kunt ook een mapping naar een databaseveld maken door te klikken op   Nieuw in de groep Bronnen op het tabblad Mappings van een bestaand vraagveld en dan Gebruikersprofiel veld kiezen als Type, maar de eenvoudigste manier is klikken op   achter Nieuw en dan Gebruikersprofiel veld selecteren zoals hierboven beschreven.