Office App Award Winner
iWRITER ACADEMY

Lokalisatie

Als je je sjablonen beschikbaar wilt stellen in meerdere talen dan heb je twee opties: een aparte sjabloon maken voor iedere taal, of meerdere talen gebruiken in één sjabloon.

In deze sectie leer je hoe je met meerdere talen in een sjabloon werkt, met behulp van lokalisatie.
Natuurlijk kan lokalisatie ook gebruikt worden met bouwstenen en afsluitingen.
 
De beschikbaarheid van talen en de optie om lokalisatie te gebruiken is afhankelijk van je abonnement.

Talen
Om lokalisatie in een sjabloon te kunnen gebruiken dien je het eerst in te schakelen. Om dit te doen, open de eigenschappen van de sjabloon en activeer de optie Gebruik lokalisatie op het tabblad Taal:

lokalisatie gebruiken
Als je nu een vraagveld maakt dan heb je de mogelijkheid om meerdere talen te gebruiken:

meerdere talen
Selecteer de taal die je wilt gebruiken en vul de waarden in die je nodig hebt voor je vraagveld. Wanneer je een extra taal wilt gebruiken, schakel gewoon naar die taal door op de vlag naast de knop Opslaan te klikken.

Als je de taal wijzigt merk op dat deze velden nu leeg zijn:
  • Vraag
  • Helptekst
  • Tip
Voer de waarden voor deze velden opnieuw in, met de taal die je momenteel hebt geselecteerd.
 
De Veldnaam dient niet te worden gewijzigd. Deze waarde blijft hetzelfde voor alle talen.

Merk op dat als je eerder waarden hebt ingevoerd op het tabblad Lijst, dat je deze waarden ook opnieuw moet invoegen (de lijstitems tonen nu de tekst 'Lege waarde'). Ten slotte als je een mapping hebt gemaakt met een Standaardwaarde, dan dien je de waarde opnieuw in te vullen, in de juiste taal.

Als je klaar bent, klik op Opslaan om je wijzigingen te bewaren.

Als een gebruiker nu de taal aanpast in het scherm Voorkeuren dan wordt de geselecteerde taal gebruikt voor de vraagvelden in het document en/of de wizard, afhankelijk van de vraag of de gebruiker de Documenttaal en/of de Weergavetaal heeft aangepast.

Labels
Wanneer lokalisatie is ingeschakeld dan is de mogelijkheid om Labels te maken toegevoegd aan het veldenoverzicht.

Labels worden gebruikt om tekst op een vaste positie in het document te tonen, in de huidige documenttaal. Labels worden niet in de wizard getoond.

Klik op Voeg je eerste label toe om een nieuw label toe te voegen:

voeg je eerste label toe
Het scherm Label wordt weergegeven:

eigenschappen label
  • Naam: Vul de naam in die je wilt gebruiken voor het labelveld. Gebruik alleen letters en cijfers voor een veldnaam. Vermijd het gebruik van tekens als ?, & en %.
  • Taal: Beschikbare talen worden getoond, in het voorbeeld Nederlands en Engels (Amerikaans). Vul voor iedere taal de tekst in die je in het document wilt tonen.
  • Kleur: Voor ieder labelveld wordt een rode rechthoek weergegeven. Je kunt een extra kleur aan deze rechthoek toevoegen door een van de beschikbare kleuren te selecteren. Je kunt dit gebruiken om specifieke labels te identificeren. Het gebruik van kleuren is optioneel.
Standaard is een label een tekstveld van één regel. Klik op   om het een tekstveld van meerdere regels te maken. Klik op   om terug te keren naar één regel.

Klik op Opslaan om je wijzigingen te bewaren.

Als laatste plaats je het label op de gewenste positie in de sjabloon. Dit kun je doen door het label te selecteren en te klikken op   om het veld in te voegen op de positie van de cursor. Je kunt een label ook invoegen door op het veld te dubbelklikken:

label invoegen
Als je een label wilt verwijderen selecteer het veld en klik Verwijderen  . Je kunt ook een kopie van het geselecteerde veld maken door te klikken op Kopiëren  .

Als je een extra label wilt maken, klik op   achter Nieuw en selecteer Label:

label toevoegen
Wanneer een gebruiker nu de documenttaal in het scherm Voorkeuren aanpast, dan wordt de geselecteerde taal gebruikt voor de labels in het document.