Office App Award Winner
iWRITER ACADEMY

Projecteigenschappen

In een bestaand project kun je klikken op   om de eigenschappen van het project te bekijken.

Het scherm Projecteigenschappen bevat de tabbladen Algemeen en Taal (meer tabbladen kunnen worden weergegeven, afhankelijk van je abonnement):

projecteigenschappen
De hoofdtabbladen Algemeen en Taal worden in deze sectie besproken.

Algemeen
Dit tabblad geeft algemene instellingen weer:
  • Naam: De naam van het project, bv. 'Offerte'.
  • Type: Het type van het project. Dit kan een Sjabloon, Bouwsteen of Afsluiting zijn.
  • Beschrijving: De beschrijving van het project. Dit veld is optioneel.
Taal
Dit tabblad geeft taalinstellingen weer:

taalinstellingen
  • Standaard documenttaal: Hier kun je de standaardtaal voor het project instellen. Je kunt een taal kiezen of de optie Gebruik documenttaal van voorkeuren. Als je deze optie selecteert dan wordt de documenttaal van voorkeuren gebruikt.
  • Gebruik lokalisatie: Wanneer deze geactiveerd is dan kun je meerdere talen gebruiken in het project.
 
De beschikbaarheid van talen en de optie om lokalisatie te gebruiken is afhankelijk van je abonnement.

Als je waarden hebt gewijzigd, klik dan op Opslaan om je wijzigingen te bewaren.