Office App Award Winner
iWRITER ACADEMY

Voorkeuren

Je kunt de standaardinstellingen van iWRITER aanpassen in het scherm Voorkeuren. Het scherm kan geopend worden door op het gebruikerspictogram te klikken en vervolgens op Voorkeuren:

voorkeuren
Het scherm Voorkeuren bevat vijf tabbladen.
Als niet alle tabbladen zichtbaar zijn klik op de punten   om de verborgen tabbladen weer te geven. Je kunt ook de breedte van de iWRITER wizard aanpassen. In het voorbeeld worden de verborgen tabbladen Ondertekeningen en Over weergegeven:

verborgen tabbladen voorkeuren
Algemeen
Dit tabblad toont de Typist, dit is de ingelogde gebruiker. Je kunt deze waarde niet aanpassen.
De Auteur is de naam die in documenten wordt getoond, bv. de naam die je ziet onder 'Met vriendelijke groet'. Standaard is dit dezelfde persoon als de Typist, maar je kunt een andere Auteur kiezen als je de benodigde rechten daarvoor hebt.
In het veld Locatie kun je de gewenste locatie instellen. Als je de locatie verandert dan heeft dit invloed op de gegevens die in documenten getoond worden, zoals het bezoekadres.
In het veld Afdeling kun je de afdeling instellen waar je werkt. Dit heeft invloed op welke sjablonen er beschikbaar zijn in het sjablonenselectiescherm. Als je maar lid bent van één afdeling dan kun je deze waarde niet aanpassen.

Taal
Dit tabblad bepaalt taalinstellingen:

taal
Het veld Weergavetaal toont de beschikbare talen die je kunt gebruiken om iWRITER menu's en vragen weer te geven. Kies de gewenste taal. Standaard wordt de taal gebruikt die gebruikt wordt in Word.

De Documenttaal bepaalt de taal die gebruikt wordt voor de waarden van iWRITER-velden in documenten.

Wanneer de optie Filter projecten op hun standaard documenttaal actief is, dan worden alleen projecten die de geselecteerde documenttaal (zie hierboven) gebruiken in het projectoverzicht getoond.

Weergave
Dit tabblad bepaalt weergave-instellingen:

weergave
Wanneer de optie Gebruik tabbladen in de wizard actief is, dan worden vraaggroepen als tabbladen in de wizard weergegeven. Als de optie uitgeschakeld is dan worden vraaggroepen onder elkaar weergegeven:

wizard met tabbladen
 
De optie Foutopsporingsmodus biedt opties om te debuggen. Het toont bijvoorbeeld de optie Laat helptekstballonnen zien die gebruikt kan worden om iedere keer wanneer je een scherm opent helptekstballonnen weer te geven. Schakel de optie Foutopsporingsmodus altijd uit tenzij je deze nodig hebt.

De optie Genereer automatisch sjablonen kan gebruikt worden om een document dat inhoudsbesturingselementen ('content controls') bevat automatisch te converteren naar een iWRITER-sjabloon.
Bijvoorbeeld als je op Bestand -> Nieuw klikt in Word en een document maakt met een van de beschikbare sjablonen, dan wordt automatisch de iWRITER-wizard gestart die vraagvelden toont gemaakt van de inhoudsbesturingselementen ('content controls') in dat document. Als Genereer automatisch sjablonen is ingesteld op Altijd dan gebeurt dit automatisch. Als de optie is ingesteld op Vraag het me eerst dan wordt deze vraag getoond:

document converteren
Klik op Start wizard als je automatisch vraagvelden wilt genereren.

Als de wizard is gestart dan wordt een vraag getoond waar je kunt kiezen om je nieuw gemaakte sjabloon op te slaan (toe te voegen) voor later gebruik:

converteren bewaar template
 
De optie om je nieuw gemaakte sjabloon op te slaan (toe te voegen) voor later gebruik wordt alleen getoond als je Designer-rechten hebt.

Als je op Voeg sjabloon toe klikt dan wordt dit scherm getoond waar je een naam kunt invullen voor je nieuwe sjabloon en deze toevoegen aan je persoonlijke sjablonen:

sjabloon toevoegen

Ondertekeningen
Dit tabblad bepaalt instellingen voor ondertekeningen:

ondertekeningen
Als je meerdere ondertekeningen beschikbaar hebt, dan toont de actieve ondertekening een blauwe rand. Deze ondertekening wordt gebruikt wanneer je je documenten ondertekent. Selecteer eenvoudig een andere ondertekening en klik op Opslaan om de standaardondertekening te wijzigen. Dit is ook van toepassing op parafen.

Als je op de   klikt dan kun je een Handtekening of Paraaf creëren die je kunt gebruiken om je document te ondertekenen:

handtekening of paraaf
Klik op   om een afbeelding die een handtekening bevat te uploaden of klik   om je eigen handtekening te tekenen. Klik op   om het scherm Instellingen te openen, waar je de lijndikte en kleur van je potlood kunt instellen. Als je een bestaande handtekening of paraaf wilt verwijderen, select de afbeelding en klik op  .

Je kunt je documenten digitaal ondertekenen door een PFX (Personal Information Exchange) Certificaat te gebruiken. Klik op Toevoegen om een certificaat te uploaden:

voorkeuren certificaat
Blader naar een certificaatbestand met de extensie '.pfx', vul het wachtwoord in en klik Toevoegen om het bij je voorkeuren op te slaan.

Als je afsluitingen hebt die je wilt gebruiken in Outlook, dan kun je dit instellen door Automatisch afsluiting invoegen bij nieuwe e-mail en/of Automatisch afsluiting invoegen bij beantwoorden te activeren. Selecteer daarna de afsluiting die je wilt gebruiken.

Over
Dit tabblad geeft informatie over iWRITER 365.