Office App Award Winner

PRIVACY

Wij vinden het van groot belang om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Beveiliging gegevens

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Verwerking gegevens

In het kader van onze dienstverlening legt iWRITER gegevens vast. Dit is het geval als u een abonnement neemt op onze Office Addin, onze nieuwsbrief, maar ook wanneer u informatie aanvraagt via onze website of zich aanmeld voor een evenement, congres of seminar. Het gaat hierbij om gegevens als contactgegevens, aangevraagde brochures en type evenement waarvoor u zich ingeschreven heeft. Wij gebruiken deze gegevens voor de juiste werking van door u afgenomen diensten en om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten van iWRITER. Deze gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden.

Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, producten en diensten. Als u zich heeft aangemeld voor deze nieuwsbrief, dan ontvangt u van ons (overeenkomstig wet- en regelgeving) een bericht om u definitief aan te melden. U kunt zich overigens op ieder gewenst moment weer afmelden voor deze nieuwsbrief.

Onze website

Wanneer u onze website raadpleegt verzamelen wij statistisch informatie die van belang is voor verbetering van de website (zoals bezoekersaantallen zoekgedrag, populaire onderwerpen en wijze van navigeren). Om dit te kunnen doen maken wij gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend zodra u het internet bezoekt. Deze IP-adressen worden door ons gekoppeld aan identificeerbare informatie.