Office App Award Winner

Zaakgericht werken voor de overheid

Zaakgericht werken voor de overheid

We blikken terug op een succesvol congres Zaakgericht werken voor de Overheid. We hebben interessante gesprekken gevoerd over documentcreatie, huisstijlbewaking en zaakgericht werken. Daarnaast hebben we diverse deelnemers kennis laten maken met iWRITER 365: onze cloud based Office Add-in.

Bekijk hier het flitsinterview met Arjen Hartog tijdens het congres.