Office App Award Winner

iWRITER bij Zaaksystemen in Beeld LIVE

iWRITER bij Zaaksystemen in Beeld LIVE

Op donderdag 16 februari 2017 vindt de derde editie van Zaaksystemen in Beeld LIVE plaats. Aan de hand van een aantal thema's waaronder: zaakafhandeling, klantcontact en functioneel beheer, demonstreren zaaksysteem leveranciers hun systeem.

Naast zaaksystemen zijn ook documentcreatie leveranciers, waaronder iWRITER, aanwezig op het event. Zij demonstreren hun oplossing en daarnaast nemen zij deel aan de knoppentafel. Hier kan de bezoeker zelf de verschillende documentcreatie systemen ervaren.

Meer informatie over het event vindt je op de website van Zaaksystemen in Beeld.